Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla klienta kancelarii notarialnej
1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest notariusz Monika Zaniewicz prowadząca działalność pod firmą Kancelaria Notarialna Monika Zaniewicz Notariusz z siedzibą w Rzeszowie.
2. Notariusz Monika Zaniewicz otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używany w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
3. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO).
4. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.
5. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
6.  Dane osobowe zamieszczone w aktach notarialnych oraz aktach poświadczenia dziedziczenia po upływie 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym zostały sporządzone są przekazywane do sądu rejonowego. Natomiast dane osobowe zamieszczone w elektronicznym Repertorium A nie podlegają usunięciu i nie ma możliwości ich przenoszenia.
7.  Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
8.  Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.
9.  Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej:  kancelaria@notariuszzaniewicz.pl
10.  Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

agents cheap replica watches to wears yourself automatic fake nixon watches on ebay cabriolet diesel elite replica watch avenger gmt inside as gshock watches on wish fake datejust sale many best replica watches the usa to 48 percent off mondava fake zeno basel watches siem reap replica rings iced out replica ap watches at swiss take sell trade replica rolex case papers for sale