Zakres usług

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • sporządza poświadczenia: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokument, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów
  a także:
 • spisuje protokoły
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

Za wykonane czynności notarialne notariusz w Rzeszowie pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

at mens luxury diesel replica watches percent discount best value rolex day date replica cheap designer brand curtis and co replica usa hippocampus how much are 100 replica patek philippe with pink face how to high quality best replica watch replika twitter how to tell cheap fake designer watches online cheap mark bangkok replica grades watches ferrari for sale release date brand name replica watches legal kaufen